AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ VE AYDINLATMA HARİTASI

Aydınlatma Ölçümleri , İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, gibi Ulusal ve Uluslar arası mevzuatlardan yararlanılarak, konusunda uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

DENEY ADI DENEY METODU
AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ COHSR 928-1-IPG-039


Aydınlatma Ölçümü Nasıl Yapılır?
Aydınlatma ölçümü; İş Sağlığı ve İş Güveliği Kanunu gereğince zorunlu olup, aydınlık şiddetinin standartlar çerçevesinde, maksimum ve minimum sınırlar arasında olması gerekir. Aydınlatma ölçümü, konusunda yetkili, uzman personel tarafından kontrol edilmelidir.
Aydınlatma ölçümü, yetkili mühendislerin kontrolünde uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.
Aydınlatma ölçümleri lüxmetre ile yapılır. Cihazın kalibrasyonunun yetkili laboratuvar tarafından yapılmış olması gerekmektedir.
Test talebinde bulunan firmanın önceden tespit edilmiş olan aydınlatma şiddeti ölçüm noktaları, boş mahallerde yerden 80 cm. imalat yapılan yerlerde ise imalat makinalarının üzerinde, ofislerde masalar üzerinde ölçülür. Özetle, aydınlatılan zemin üzerinde test yapılır.
Tespit edilen değerler, olması gereken değerlerden az ise firma uyarılır ve ilave aydınlatma sistemleri, reflektörlerin temizlenmesi, açık renk boyanması gibi önerilerde bulunulur.
Buna göre tanzim edilecek raporda bölge böge ayrıntılı olarak bulunan ve en az olması gereken değerler belirtilerek firma yetkililerine iletilir.
Aydınlatma Ölçümü Neden Yapılmalıdır?
Aydınlatma, iş hayatımızı direkt olarak etkiler. Personelin çalışma performansı bu etkilerin başında gelir. Aydınlatmanın önemini açıklayacak olursak;
Perakende sektöründe, rafta ki ürünün görüntü kalitesini ve buna paralel olarak müşteri mutluluğunu doğrudan etkiler. Müşterinin mağazada bulunma süresini değiştirir.
Fabrikalarda üretimin verimliliğini doğrudan etkiler. İş güvenliği açısından son derece önemlidir.
Bankacılık sektöründe ve ofis ortamlarında personelin dikkat düzeyini de doğrudan etkiler.

Ofisler için Aydınlatma Ölçümleri
• Ofis çalışma ortamında bulunan masalar üzerinde yapılacak aydınlatma ölçümleri için ölçüm noktalarının koordinatları Şekil 1’de verilmiştir. Seçilecek ölçüm noktaları belirlenirken Şekil-1 dikkate alınmalıdır.
• Çalışma masası üzerinde yapılacak olan ölçümlerde çalışma alanının merkezine yerleştirilecek bir koordinat düzlemi üzerinde belirlenen dört noktada aydınlatma ölçümleri yapılır. Koordinat düzleminin konumu masanın ölçülerine göre ayarlanmalıdır.


Ölçüm Noktalarının Görev Merkezine Göre Koordinatları

Nokta X Y
A 0 -110
B -152 42
C 152 42
D 0 195


Şekil 1. Masalar Üzerinde Aydınlatma Ölçüm Noktaları

Üretim Bölgeleri İçin Aydınlatma Ölçümleri
• Üretim bölgelerindeki masalar, tezgahlar ve benzer yapılar için Şekil-1’de verilen ofis masaları için kullanılan test örneği kullanılmalıdır. Belirli birtakım görsel görevlerde ise, sistemi masanın boyutuna göre ayarlayarak direkt olarak yapılan işin üzerinde ölçüm yapılır.

İç Mekanlarda Aydınlatma Ölçümleri
• İç mekan ortamlarında yapılan aydınlatma ölçümlerinde ortamının durumuna göre yapılacak olan ölçüm sayısı dörtten fazla olabilir.
• Aydınlatma ölçümlerinde ölçümler için tavsiye edilen yöntem, 3 m ya da daha az olarak ayrılmış düz bir çizgi üzerinde, bir lambadan başlayıp duvarda bitirerek, dört eşit noktaya ayrılmış doğrusal kılavuz kullanmaktır.
• Ölçüm yaparken kullanılan cihaz yerden 1 m yükseklikte yatay olarak tutulmalıdır. Eğer ölçüm yapılan ortam büyük ya da düzgün olmayan bir yapıda ise, bu yöntemi birkaç kez tekrar etmek gerekebilir. Aynı yöntem yürüme yollarının yanı sıra merdivenler ve destek çalışma alanları için de kullanılabilir.
• İç mekan aydınlatmanin tespitinde COHSR 928-1-IPG-039 standartının tavsiye ettiği ölçüm yönteminin görsel olarak gösterilişi Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. İç Mekan Aydınlatma Ölçümü Noktaları


x: Aydınlatma armetürleri
d: Herbir ölçüm noktası arasındaki mesafeleri, bu mesafe 3 m. ya da daha az olmalıdır.
o: Ölçüm Noktası
• Şekil 2’de iç alan aydınlatma ölçümleri için ölçüm noktaları gösterilmiştir. Her bir nokta arasında maksimum 3 m. olan, 9 m. ölçüsündeki bir çizgi bir lambanın altından başlayacak ve duvarda bitecek şekilde hazırlanır. Daha sonra bu çizgi üç eşit uzaklığa bölünür ve ölçümler her iki uçta ve iki ara noktanın her birinde olacak şekilde dört fakrlı noktada yapılır. Aydınlatma ölçümleri geniş ya da düzgün biçimli olmayan bir odada yapılıyor ise ortalama bir değer elde etmek için bu gibi çizgilerden birkaç tane hazırlanmalıdır.

Dış Mekan Aydınlatma Ölçümleri
• Dış mekan aydınlatma ölçümlerinde iç mekan aydınlatma ölçümlerine benzer bir yöntem kullanılır.
• Sistemin başlangıç noktası gözlemlenen en karanlık noktada, uç noktası ise bölgedeki en parlak alanda olmalıdır (Örneğin bir lambanın altında). Her bir nokta birbirinden en az 3 m.’lik eşit uzaklıkta ayrılmalıdır.
• Geniş alanlar ve düzgün olmayan alanlar için düzgün bir değer elde etmek için dört ölçüm noktasından fazla ölçüm noktası kullanılabilir.
• Dış mekan aydınlatmanin tespitinde COHSR 928-1-IPG-039 standartının tavsiye ettiği ölçüm yönteminin görsel olarak gösterilişi Şekil 3’de verilmiştir.
• Şekil 3’de dış mekan aydınlatma ölçümleri seçilecek ölçüm noktaları verilmiştir. Her bir nokta arasında en az 3 m. veya daha fazla olan 9 m ölçüsündeki bir çizgi bir lambanın altından başlayacak ve alanın en karanlık noktasında bitecek şekilde hazırlanır. Daha sonra bu çizgi üç kısma ayrılır ve ölçümler her iki uçta ve iki ara noktanın her birinde yapılır.
• Geniş ya da düzgün biçimli olmayan bir alanda veya ışıklandırmanın eşit olmadığı zamanlarda alan için ortalama bir değer elde etmek için bu gibi çizgilerden birkaç tane hazırlanmalıdır.

Şekil 3. Dış Alan Aydınlatma Ölçüm Noktaları


x = lambalar,
d = her bir ölçüm noktası arasındaki uzaklık (bu uzaklık 3 m. ya da daha fazla olabilir)
o = ölçüm noktası
# = bir bölgedeki en karanlık nokta (genellikle üstünkörü bir incelemeyle bulunabilir)
Havaalanı Apronları Aydınlatma Ölçümleri
• Havaalanı apronlarının ölçümünde Başlık 2.4’de belirtilen dış mekan aydınlatma ölçümleri için kullanılan yöntem kullanılır. Görev konumundaki uçak bekleme alanları için ise Başlık 2.2’de belirtilen üretim bölgelerinde kullanılan ölçüm tekniği kullanılır.
Video Gösterim Terminali (VDT) Aydınlatma Ölçümleri
• Aydınlatma ölçümlerinde VDT çalışma ortamları için özel koşullar belirtilmiştir.
• Bir VDT ortamında aydınlatma ölçümü cihazı tüm durumlarda yatay olarak tutulur. Yapılacak dört ölçüm klavye pozisyonundan 20 cm uzaklıkta iki ölçüm ve ekrana
10 cm uzaklıkta iki ölçüm olacak şekilde yapılır. Bu ölçümlerin ortalaması alınarak VDT alanındaki aydınlatmanin bir ortalaması bulunur.
• VDT çalışmasının bir belgenin okunmasını gerektirdiği durumlarda ölçümler belge üzerinde yada belge desteği üzerinde yapılmalıdır. Ölçümler ölçüm cihazının belge üzerinden 10 cm uzaklıkta iki farklı alınarak yapılır. Belge üzerindeki aydınlatma değeri bu iki ölçümün ortalaması alınarak bulunur.
• Video Gösterim Terminalinde (VDT) aydınlatmanin tespitinde COHSR 928-1-IPG-039 standartının tavsiye ettiği ölçüm yönteminin görsel olarak gösterilişi Şekil 4’de verilmiştir.


o,v,x =Ölçüm Noktaları

Şekil 4.VDT Çalışma Ünitesi Aydınlatma Seviyelerinin Ölçümü


• Ölçümler tesisin olağan çalışma koşullarında yapılmalıdır. Aksi durumlar kayıt altına alınarak raporda belirtilmelidir.
• İşletmede gece çalışması olması ve müşteri tarafından kabul edilmesi durumunda her ölçüm noktasında gece ve gündüz ölçümleri yapılmalıdır.
Aydınlatma, Kamaşma Sınırlandırılması Ve Renk Kalitesi Özellikleriyle Yapılan İç (Alanları) Görevleri Ve Etkinlikleri Çizelgesi

İç mekan görevi ya da etkinlik türü Em lüks Açıklamalar
1. Genel Alanlar
Girişler için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 100
Dinlenme salonları
Sirkülasyon alanları ve koridorlar için Aydınlatma Ölçümü Değerleri
200 100 Çıkışlarda ve girişlerde bir geçiş alan sağlar ve ani değişimleri önler.
Merdivenler, asansörler ve yürüyen kaldırımlar için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 150
Yükleme rampaları/ cumbaları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 150
Kantinler için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200
Tuvaletler için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 100
Beden eğitimi salonları, vestiyerler, banyolar için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300 200
Revir
Tıbbi müdahale odaları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri
500 500
Makine daireleri, kumanda daireleri için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200
Yazı odası, santraller için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Depo, ambar, soğuk depo için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 100 Sürekli çalışıyorsa 200 lüks
Navlun paketleme alanları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Kontrol istasyonu için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 150 Sürekli çalışıyorsa 200 lüks
2. Tarım binaları
Malların yüklenmesi, işlenmesi ve ambalajlanmasında kullanılan için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200
Hayvancılık binaları 50
Hasta hayvan barınakları, yavrulama alanları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200
Yem hazırlama, mandıra, alet yıkama alanları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200
3. Fırınlar
Hazırlama ve pişirme için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Cilalama, parlatma, dekorasyon için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500


4. Çimento, beton & tuğla
sanayisi

Kurutma için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 50 Güvenlik renkleri fark edilebilir olmalıdır.
Materyallerin hazırlanması, çalışan
seramik fırınları ve mikserler için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200

Genel makine işi için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Kaba kalıplar için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
5. Seramikler ve cam sanayisi
Kurutma için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 50
Hazırlama, Genel makine işi için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Sırlama, haddeleme, presleme, basit bölümlerin şekillendirilmesi, sırlama için Aydınlatma Ölçümü Değerleri ve cam yapımı 300

Öğütme, kazıma, cam cilalama, ince kısımların şekillendirilmesi, cam aletler üretimi için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 750

Dekoratif çalışma için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Optik camların rodajlanması, kristal el öğütülmesi ve kazınması, vasati ürünlerde çalışmalar için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 750

İnce çalışmalar örn. Dekoratif
taşlama, el boyama için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 1000
Sentetik değerli taşların üretilmesi için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 1500
6. Kimyasallar, plastikler ve kauçuk
sanayi
Uzaktan kumandalı işleme tesisleri için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 50 Güvenlik renkleri fark edilebilir olmalıdır.
Sınırlı manüel müdahale ile çalışan için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 150
İşleme tesisleri için Aydınlatma Ölçümü Değerleri
İşleme tesislerinde için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
İnsanlı çalışma alanları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri
İnce ayar odaları, laboratuarları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Farmasötük üretim için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Lastik üretimi için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Renk teftişi için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 1000
Kesme,cila teftişi için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 750
7. Elektrik sanayi
Kablo ve tel üretimi için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Sargı :
- geniş bobinler için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
- orta boy bobinler için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
- küçük bobinler için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 750
Bobin emprenyesi için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Galvanizleme için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
- kaba örn. Geniş transformatörler için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
- orta örn. santraller için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
- kaliteli örn. telefonlar için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 750
- ince işçilik örn. Ölçme aygıtları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 1000
Elektronik atölyeler, testler, ayarlamalar için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 1500
8. Gıda Sanayi
Bira fabrikalarında atölyeler ve çalışma alanları maltlama alanı, yıkama alanı, varil dolumu, temizleme, eleme, soyma, pişirme ve koruma fabrikalarında pişirme, şeker fabrikalarında atölyeler ve çalışma alanları, tütün kurulama ve fermantasyon alanları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri
200
Sınıflandırma ve ürünlerin yıkanması; frezeleme, karıştırma, paketleme için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Mezbahalardaki atölyeler ve çalışma alanları, kasaplar, süthaneler, şeker fabrikalarındaki filtreleme alanları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Meyve ve sebzelerin kesilip sınıflandırılması için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300

Meze ürünlerinin üretimi, için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Mutfak için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Puro ve sigara üretimi için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Şişe ve cam teftişi,Ürün kontrolü, kırpma, sınıflandırma dekorasyon için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Laboratuarlar için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Renk teftişi için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 1000
9. Dökümhane ve metal dökme
tesisleri
İnsan boyutunda yer altı tünelleri, kilerler vb. için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 50 Güvenlik renkleri fark edilebilir olmalıdır.
Platformlar için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 100
Kum hazırlanması için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200
Soyunma odası için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200
Kümbet ve mikserlerdeki çalışma alanı için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200
Kalıp cumbaları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200
Silkme alanları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200
Kalıp makinesi için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200
Elle şekil verme için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Pres döküm için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Model geliştirme için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Kuaförlük için Aydınlatma Ölçümü Değerleri
11. mücevher üretimi 500
Değerli taşlarla çalışma için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 1500
Mücevher üretimi için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 1000
Saat yapımı (manüel) için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 1500
Saat yapımı (otomatik) için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
10. Çamaşırhane ve kuru temizleme
Malların işaretlenmesi ve sınıflandırılması için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Yıkama ve kuru temizleme için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Ütüleme, presleme için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Teftiş ve onarımlar için Aydınlatma Ölçümü Değerleri
13. Deri sanayi
Varilde, kuyuda çalışma 750 200
Kaplama, krater açma, ovalama, derinin tamburlanması için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Saraçlık çalışması, ayakkabı üretiminde dikiş, dikme, cilalama, şekillendirme, kesme, zımbalama için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Sınıflandırma
Deri Kurutma (makine) için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500 500
Kalite kontrol için Aydınlatma Ölçümü Değerleri
Renk teftişi 1000 1000
Ayakkabı yapımı için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Eldiven yapımı için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
11. Metal çalışma ve işleme
Açık kalıplı dövme 200
Kalıba alma, kaynak, soğuk biçimlendirme , kaba ve orta ölçülü talaşlama: toleranslar > 0,1 mm için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300 300
İnce talaşlama: taşlama: tolerans< 0,1 mm için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Çizici ile işaretleme; teftiş için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 750
Tel & boru şekillendirme için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Yüzey talaşlama>5mm Saç tabaka 5mm için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 200=200 300=300
araç=Araç yapımı;=yapımı; alet=alet imalatı=imalatı için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 750=750
-kaba=-kaba için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri
-=- orta=orta ölçekli=ölçekli 200=200 300=300
-=- kaliteli=kaliteli için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 500=500
-=- hassas=hassas için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 750=750
galvanizleme=Galvanizleme için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 300=300
yüzey=Yüzey hazırlama=hazırlama ve=ve boyama=boyama aletleri,=aletleri, mastarları=mastarları ve=ve mastarlama,=mastarlama, hassas=hassas mekanikler,=mekanikler, mikro-mekanikler=mikro-mekanikler için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 750=750 1000=1000
12.=12. kağıt=Kağıt sanayi=sanayi
kağıt=Kağıt hamuru=hamuru kuyuları=kuyuları ve=ve taş=taş kırıcılar=kırıcılar için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 200=200
kağıt=Kağıt üretimi=üretimi ve=ve işleme,=işleme, kağıt=kağıt ve=ve oluklama=oluklama makineleri,=makineleri, mukavva=mukavva yapımı=yapımı için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 300=300
standart=Standart mücellitlik=mücellitlik işi,=işi, örn.=örn. için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 500=500
katlama,=katlama, sınıflandırma,=sınıflandırma, yapıştırma,=yapıştırma, için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri
kesme,=kesme, kabartma,=kabartma, dikme=dikme
13.=13. elektrik=Elektrik santralleri=Santralleri
yakıt=Yakıt sevkiyatı=sevkiyatı tesisi=tesisi için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 50=50 güvenlik=Güvenlik renkleri=renkleri fark=fark edilebilir=edilebilir olmalıdır.=olmalıdır.
kazan=Kazan dairesi=dairesi için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 100=100
makine=Makine salonları=salonları için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 200=200
yardımcı=Yardımcı odalar,=odalar, örn=örn pompa=pompa odaları,=odaları, için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 200=200
kondensatör=Kondensatör odaları,=odaları, santral,=santral, vs.=vs. için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 500=500
kontrol=Kontrol odaları=odaları için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 500=500 1.kontrol=1.Kontrol panelleri=panelleri genellikle=genellikle dikeydir.=dikeydir.
2.=2. loşlaştırma=Loşlaştırma gerekebilir.=gerekebilir.
3.=3. vdt-=VDT- işi=işi için=için bkz=bkz 4.10.=4.10. madde.=Madde.
14.=14. yazıcılar=Yazıcılar
kesme,=Kesme, yaldız=yaldız kaplama,=kaplama, kabartma,=kabartma, için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 500=500
blok,=Blok, gravür,=gravür, taş=taş ve=ve baskı=baskı levhası=levhası için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 500=500
baskı=Baskı makineleri,=makineleri, matris=matris yapımı=yapımı için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 500=500
kağıt=Kağıt düzenleme=düzenleme ve=ve el=el baskısı=baskısı için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 500=500
tertip,=Tertip, rötuş,=rötuş, litografi=litografi için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 1000=1000
çoklu=Çoklu renk=renk yazıcıda=yazıcıda renk=renk denetimi=denetimi için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 1500=1500
çelik=Çelik ve=ve bakır=bakır gravür=gravür için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 2000=2000
15.=15. demir=Demir ve=ve çelik=çelik işleri=işleri
manüel=Manüel müdahale=müdahale olmaksızın=olmaksızın üretim=üretim
tesisleri=tesisleri için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 50=50 güvenlik=Güvenlik renkleri=renkleri fark=fark edilebilir=edilebilir olmalıdır.=olmalıdır.
ara=Ara sıra=sıra manüel=manüel işlemle=işlemle üretim=üretim tesisleri=tesisleri için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 150=150
sürekli=Sürekli manüel=manüel işlemle=işlemle üretim=üretim tesisleri=Tesisleri için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 200=200
döşeme=Döşeme dükkanı=dükkanı için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 50=50 güvenlik=Güvenlik renkleri=renkleri fark=fark edilebilir=edilebilir olmalıdır..=olmalıdır..
ocaklar=Ocaklar için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 200=200 güvenlik=Güvenlik renkleri=renkleri fark=fark edilebilir=edilebilir olmalıdır..=olmalıdır..
mil=Mil dizisi,=dizisi, bağlayıcı,=bağlayıcı, değişim=değişim hattı=hattı için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 300=300
kontrol=Kontrol platformları,=platformları, kontrol=kontrol panelleri=panelleri için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 300=300
test,=Test, ölçüm=ölçüm ve=ve teftiş=teftiş için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 500=500
zemin=Zemin altı=altı insan=insan boyutundaki=boyutundaki tünelleri=tünelleri için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 50=50 güvenlik=Güvenlik renkleri=renkleri fark=fark edilebilir=edilebilir olmalıdır..=olmalıdır..
kemer=Kemer bölümleri,=bölümleri, mahzenler=mahzenler vs.=vs. için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri
16.=16. dokuma=Dokuma sanayi=sanayi
banyo,=Banyo, balya=balya açılım=açılım alanlarındaki=alanlarındaki için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 200=200
çalışma=Çalışma yerleri=yerleri ve=ve alanlar=alanlar için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri
taraklama,=Taraklama, yıkama,=yıkama, ütüleme,=ütüleme, çizim,=çizim,
tarama,=tarama, tutkallama,=tutkallama, kart=kart kesme,=kesme, için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri
döndürme,=Döndürme, jüt=jüt ve=ve kenevir=kenevir döndürme=döndürme 300=300
döndürme,=Döndürme, kontrplaklıma,=kontrplaklıma, sarmak,=sarmak, için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 500=500 stroboskopik=Stroboskopik etkileri=etkileri önler.=önler.
dolamak,=Dolamak, çözgü,=çözgü, dokuma,=dokuma, örgü,=örgü, triko=triko dikme,=dikme, ince=ince örgü,=örgü, ilmik=ilmik atma=atma için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 750=750
manüel=Manüel tasarım,=tasarım, doku=doku çizimi=çizimi için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 750=750
cilalama,=Cilalama, boyama=boyama için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 500=500
kurutma=Kurutma odası=odası için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 100=100
otomatik=Otomatik kumaş=kumaş baskısı=baskısı için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 500=500
nope,=Nope, ayıklama,=ayıklama, uçlarından=uçlarından alma=alma için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 1000=1000
renk=Renk kontrolü,=kontrolü, kumaş=kumaş kontrolü=kontrolü için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 1000=1000
görünmez=Görünmez onarım=onarım için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 1500=1500
17.=17. araç=Araç inşası=inşası
gövde=Gövde işi=işi ve=ve montajı=montajı 500=500
boyama,=Boyama, spreyleme=spreyleme odası,=odası, cilalama=cilalama odası=odası için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 750=750
boyama:rötuş,=Boyama:rötuş, teftiş=teftiş için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 1000=1000
döşeme=Döşeme üretimi=üretimi (insanlı)=(insanlı) için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 1000=1000
nihai=Nihai teftiş=teftiş için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri
21.=21. ahşap=Ahşap işçiliği=işçiliği &=& mobilya=mobilya sanayi=sanayi
otomatik=Otomatik işleme=işleme örn.=örn. kuru=Kuru kontrplak=kontrplak üretimi=üretimi 1000=1000 50=50
buhar=Buhar kuyuları=kuyuları için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri
testere=Testere çevresi=çevresi 150=150 300=300 stroboskopik=Stroboskopik etkileri=etkileri önler.=önler.
marangoz=Marangoz tezgahında=tezgahında çalışma,=çalışma, yapıştırma,montaj=yapıştırma,montaj için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 300=300
cilalama,=Cilalama, boyama,=boyama, fantezi=fantezi marangozluk=marangozluk için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 750=750
çalışan=Çalışan makinelerde=makinelerde ahşap=ahşap işçiliği=işçiliği örn.=örn. tornacılık,=tornacılık, yiv=yiv açma,=açma, giydirme,=giydirme, diş=diş açma,=açma, oluk=oluk açma,=açma, kesme,=kesme, bıçkı,=bıçkı, oturma=oturma için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 500=500 stroboskopik=Stroboskopik etkileri=etkileri önler.=önler.
kaplama=Kaplama ahşaplarının,=ahşaplarının, kakma=kakma işi,=işi, mozaik=mozaik işinin=işinin seçilmesi=seçilmesi için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 750=750
kalite=Kalite kontrol=Kontrol için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri
22.=22. bürolar=Bürolar 1000=1000
dosyalama,=Dosyalama, kopyalama,=kopyalama, sirkülasyon,=sirkülasyon, vs.=vs. için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 300=300
yazma,=Yazma, daktilo=daktilo etme,=etme, okuma,=okuma, veri=veri işleme=işleme için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 500=500
teknik=Teknik çizim=çizim cad=CAD çalışma=çalışma istasyonları=istasyonları için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 750=750 500=500
konferans=Konferans ve=ve toplantı=toplantı odası=odası resepsiyon=Resepsiyon masası=masası için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 500=500 300=300 aydınlatma=Aydınlatma kontrol=kontrol edilebilir=edilebilir olmalıdır.=olmalıdır.
arşivler=Arşivler için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 200=200
18.=18. perakende=Perakende
satış=Satış alanı=alanı küçük=küçük satış=Satış alanı=alanı büyük=büyük için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 300=300 500=500
kasa=Kasa alanı=alanı ambalaj=Ambalaj masası=masası için=için aydınlatma=Aydınlatma ölçümü=Ölçümü değerleri=Değerleri 500=500 500=500
19.=19. restoranlar=Restoranlar ve=ve hoteller=hoteller
resepsiyon=Resepsiyon />kasiyer masası, taşıyıcı masası 300
Mutfak
Restoran, yemek odası, fonksiyon odası için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500 200 Aydınlatma sıcak bir atmosfer oluşturacak şekilde tasarlanmalıdır.
Self- service restoran için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200
Büfe için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Konferans odaları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500 Aydınlatma kontrol edilebilir olmalıdır.
Koridorlar için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 100 Gece boyunca düşük seviyeler kabul edilebilir.
20. Eğlence mekanları
Tiyatrolar & konser salonları Çok amaçlı salonlar için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200 300
İç mekan, görev ve etkinlik türü Egzersiz odaları, soyunma odası için Aydınlatma Ölçümü Değerleri Em lux 300 Açıklamalar
Makyaj gereksinimi için kamaşma yapmayan ayna aydınlatması
Müzeler (genel) için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300 Teşhir gereksinimlerine uygun aydınlatma, radyasyon etkileri için koruma. Bkz Müze Aydınlatma Kılavuzu.
21. Kütüphaneliler
Kitap rafları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200
Okuma alanı için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Gişeler için Aydınlatma Ölçümü Değerleri
27. Kamuya açık otoparklar (kapalı) 500
iç/dış rampalar (gün boyunca) için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300 Güvenlik renkleri fark edilebilir olmalıdır.
iç/dış rampalar (gece boyunca) için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 75 Güvenlik renkleri fark edilebilir olmalıdır.
Şeritler Park alanları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri
Bilet gişeleri
28. Eğitim binaları 75 75
300 Güvenlik renkleri fark edilebilir olmalıdır. Yüksek dikey aydınlık insanların ayırt edilebilmelerini kolaylaştırarak güven hissini artırır.
1. Pencerelerde yansımalardan kaçınınız.
2. Dıştan gelen kamaşmayı engelleyiniz..
Anaokulu odası için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Anaokulu sınıfı için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Anaokulu el sanatı odası Sınıflar, eğitsel odalar için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300 300 Aydınlatma kontrol edilebilir olmalıdır.
Akşam sınıfları ve yetişkin eğitimi için sınıflar Amfi için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500 500 Aydınlatma kontrol edilebilir olmalıdır.
Kara tahta için Aydınlatma Ölçümü Değerleri
Gösteri masası 500 500 Speküler yansımaları engelleyiniz.. Amfilerde 750 lüks
Sanat ve el sanatları odaları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Sanat okullarındaki sanat odaları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 750
Teknik çizim odaları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 750
Uygulama odaları ve laboratuarları Öğretim atölyesi için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500 500
Müzik uygulama odaları Bilgisayar uygulama odaları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300 500
Dil laboratuarı için Aydınlatma Ölçümü Değerleri
Hazırlık odaları ve atölyeleri 300 500
Öğrenci dinlenme odaları ve toplantı salonları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200
Öğretmen odaları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Spor salonları, jimnastik salonları ve yüzme havuzları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
22. Sağlık yerleşkeleri
Bekleme odaları 200 Zemin seviyesindeki aydınlık
Koridorlar: gündüz boyunca Koridorlar: gece boyunca için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200 50 Zemin seviyesindeki aydınlık Zemin seviyesindeki aydınlık
Dinlenme salonları personel bürosu için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200 500 Zemin seviyesindeki aydınlık
Personel odaları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Servisler
- Genel aydınlatma için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 100 Zemin seviyesindeki aydınlık
- Okuma aydınlatması için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
- Basit muayene için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Muayene ve tedavi Gece aydınlatması, gözlem aydınlatması için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 1000
Muayene odası genel için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Göz ve kulak muayenesi için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 1000
Görsel çizelgelerle okuma ve renk görüş testi için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Görüntü güçlendirme tarayıcıları ve televizyon sistemleri
Dializ odaları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Dermatoloji odaları Endoskopi odaları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500 300
Plaster odaları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Medikal banyolar için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Mesaj ve radyoterapi için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Operasyon sonrası ve iyileşme odası için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Ameliyat odası için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 1000
Yoğun bakım- Genel aydınlatma için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 100 Zemin seviyesinde
- Basit muayeneler için Aydınlatma Ölçümü Değerleri
- Muayene ve tedavi 300 1000 Yatak seviyesinde
Yatak seviyesinde
- Gece nöbeti için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 20
Diş hekimleri
- Genel aydınlatma için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500 Aydınlatma hastalar için kamaşmaya yol açmamalıdır.
- Hastada için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 1000 Yerel muayene aydınlatma armatürü
Dezenfeksiyon odaları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
Otopsi odaları ve morglar için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Otopsi masası ve kadavra masası için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 5000 5000 lüksten daha yüksek değerler gerekebilir.
30. Hava alanları
Gelen ve giden yolcu salonları, bagaj teslim yerleri için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200
Bağlantı alanları, yürüyen merdivenler, yürüyen kaldırım, danışma masaları, kayıt masaları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 150 500
Gümrük ve pasaport kontrol masaları Bekleme alanları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500 200 Dikey aydınlık önemlidir.
Bagaj saklama alanları Güvenlik kontrol alanları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200 300
Hava trafiği kontrol kuleleri için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500 1. Aydınlatma loşlaştırabilir olmalıdır.
2. Gün ışığı kamaşması engellenmelidir.
Motor test alanları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Hangarlardaki ölçüm alanları için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 500
Platformlar ve yolcu tünelleri (alt geçitleri) için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 50
Bilet salonu ve bekleme holü için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 200
Bilet ve bagaj ofisleri ve gişeleri için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300
31. Kiliseler, camiler, sinagoglar ve tapınaklar için Aydınlatma Ölçümü Değerleri
Kilise binası için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 100
Sandalye, altar, minber için Aydınlatma Ölçümü Değerleri 300